CARGI - systém pro železniční spedici

 

Informační systém CARGI pro řízení železniční spedice představuje komplexní řešení pro realizaci provozní a ekonomické agendy firmy. Vysoká míra automatického zpracování externích dat a množství hromadných funkcí umožňují minimalizovat časové, personální a finanční nároky na vykonávání rutinních činností. Manažerské moduly poskytují aktuální i vývojovou perspektivu, zpracovávají výkonnostní i objemové informace, poskytují nezbytné podklady pro operativní i strategické rozhodování.

Použitím progresivních technologií Microsoft a modulární architektury systému bylo docíleno snadné implementovatelnosti a následné správy. Standardní součástí Informačního systému CARGI jsou propracovaná rozhraní na dodavatelské subjekty. Otevřenost systému umožňuje propojení na doposud používané nezávislé systémy, ale i na systémy partnerů a zákazníků.

Vlastnosti

 • Uživatelsky definovatelné sazebníky
 • Zpracování poptávek, nabídek a smluv s dodavateli a zákazníky
 • Možnost importu poptávek, nabídek, smluv v různých formátech
 • Import avíz v různých formátech a následné automatické zapracování avíz
 • Sofistikované kalkulační algoritmy
 • Import faktur v různých formátech a následné automatické párování s očekávanými náklady
 • Barevné kódování pořízených záznamů
 • Kontrolní mechanismy informují uživatele pop-up okny
 • Manažerské překlady výkonnostní, objemové, aktuální, tendenční
 • Propojení na jiné vnitrofiremní systémy
 • Uživatelsky nastavitelné menu
 • Bezpečnost zajištěná přístupovými hesly
 • Pružná modulární architektura
 • Jazykové mutace

Systémové požadavky

Požadavky na server a pracovní stanice se odvozují od počtu uživatelů a požadavků na aplikaci. Návrh konfigurace připravujeme na vyžádání.