ChemMultimodal 2017

V rámci projektu ChemMultimodal se 19. dubna 2017 uskutečnila v Ústí nad Labem 1. konference ChemMultimodal. Jednalo se o setkání projektových partnerů ze 14 zemí, kteří se v rámci projektu zabývají bezpečností přeprav, prevencí případných dopravních havárií a jejich efektivní likvidaci. Z České republiky jsou partnery Ústecký kraj a Svaz chemického průmyslu ČR.

Projekt ChemMultimodal je zaměřen na problematiku kombinovaných přeprav, růst jejich podílu a převod dopravy ze silnice na železnici, případně řeku. Za cíl má např. podpořit rozšíření počtu kontejnerových vlaků a vybavení koridorů pro přepravu nebezpečného zboží či nové systémy překladišť a provoz na terminálech vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů.