CID International – historie, současnost, budoucnost ...

Historie

Společnost CID International, a.s. si poměrně rychle vydobyla přední místo mezi českými producenty informačních technologií pro oblast dopravy, spedice a skladování, a tuto pozici se jí daří trvale udržovat.

Byla založena v roce 1996 s centrálou v Praze a pobočkou v Brně, přičemž jejím cílem bylo poskytovat služby v oblasti IT zejména pro oblast železniční přepravy. Vedení společnosti však velmi rychle pochopilo, že bohaté zkušenosti mnoha zaměstnanců zejména z oblasti železniční dopravy, lze ve velké míře aplikovat i na dopravu silniční. Tak vznikla v roce 1997 pobočka v Ostravě, jejíž hlavní zaměření bylo směrováno na železniční a silniční dopravu a spedici. Postupným vývojem systémů, které jsou od samého počátku tvořeny v úzké spolupráci se zákazníky, se pokrývaly i další oblasti logistického řetězce, především pak doprava a skladování.

Současnost

Základní skupina pro tvorbu informačních systémů CID International sídlí od založení společnosti v Ostravě. Kromě informačních systémů firma nabízí také outsourcing, tvorbu technologických studií, odborných analýz, dále poskytuje poradenství v oblasti dopravy a logistiky, školení uživatelů a správců systému, apod.

V důsledku rychlého rozvoje firmy je věnována velká pozornost projektovému řízení, pro jehož podporu byl vyvinut a v roce 2005 nasazen vnitropodnikový informační systém, který splňuje nároky normy ISO 2001. Celý systém je neustále inovován tak, aby plnil potřeby společnosti CID International. Díky těmto inovacím může společnost udržovat i nadále vysokou konkurenceschopnost a je připravena i v budoucnu plnit na nejvyšší úrovni všechny náročné požadavky svých klientů.

S tímto závěrem se ztotožnila i auditorská firma CQS, která po předchozím auditu vystavila společnosti CID International v roce 2005 první certifikát ISO 9001:2001. Koncem roku 2007 získala CID International, a.s. certifikáty tří systémů řízení, které jsou zavedeny jako integrovaný systém řízení splňující požadavky mezinárodních norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001. V roce 2016 tyto certifikáty společnost úspěšně obhájila a navíc získala také atest o plnění požadavků normy ČSN ISO 10006.

Audity všech zmíněných norem pravidelně provádí společnost CQS a k dnešnímu dni jsme držiteli certifikátů ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN ISO/IEC 27001:2014 a atestu ČSN ISO 1006:2004. Pro rok 2017 se připravujeme na audit podle nových revizí norem, a to konkrétně ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

Rozsah certifikace zahrnuje procesy spadající do oblasti vývoje softwaru a poskytování služeb v oblasti informačních technologií.

Budoucnost

Základ svého úspěchu firma spatřuje v kvalitně sestaveném a cíleně rozvíjeném týmu odborníků, kteří mají bohaté zkušenosti s řešením informačních systémů v dopravě, spedici i skladování. Mnozí z nich prošli praxí v provozních a řídících funkcích u spedičních a dopravních firem. Tento tým je citlivě rozšiřován o mladé perspektivní pracovníky nejčastěji z řad absolventů vysokých škol se zaměřením na informační technologie.

Společnost důsledně dbá na neustálé rozvíjení know-how svých zaměstnanců ať už absolvováním pravidelných specializovaných školení, či formou samostudia. Nenahraditelné jsou znalosti nabývané v rámci praxe při realizaci nových projektů. Uplatňováním projektového řízení podporovaného kvalitním vnitropodnikovým informačním systémem je firma připravena na další dynamický růst při zachování všech dosavadních předností, mezi které řadíme zejména spolehlivost, pružnost a inovativnost.

Díky sledování a zapracovávání nových metod v oblasti informačních technologií do svých systémů, v kombinaci s dobrou orientací v problematice spedice, dopravy a skladování si společnost dlouhodobě udržuje významné postavení na trhu nejen v České republice, ale i v zahraničí, a v tomto trendu chceme i nadále pokračovat.