Další kontejnerový terminál řízený systémem KONTI

Počátkem roku 2020 byla podepsána smlouva o nasazení informačního systému KONTI  řídícího procesy na kontejnerovém terminálu ve společnosti EUROTERMINAL Sławków. To, co by za normálních okolností bylo standardní implementací, se v březnu toho roku změnilo v projekt, který musel být řízen s ohledem na omezení vyvolané pandemií Covid-19. Všechny strany projektu se však rychle dokázaly přizpůsobit novým podmínkám. Nasazení IS KONTI ve Sławkowě, stejně jako jeho nasazení v terminálu ve Swarzędzu, které bylo dokončeno o několik měsíců dříve, prokázalo, že informační systém lze úspěšně implementovat i „vzdáleně“. Terminál ve Sławkowě je již pátým terminálem v Polsku řízený tímto systémem, který nabízí společnost OLTIS Polska.

Novinkou v systému KONTI je modul pro plánování silniční dopravy a mobilní aplikace určená pro řidiče silničních nákladních vozidel. Tento modul disponuje funkcemi, které umožňují snadné přiřazení kontejneru k vybranému dopravnímu prostředku. Mobilní aplikace pro řidiče slouží hlavně pro komunikaci operátora terminálu s řidičem a k zadávání řidičem aktuálně prováděných činností. Systém je také možno rozšířit o webovou nástavbu pro komunikaci se zákazníky a s dopravci. Zajímavým řešením je aktuálně připravovaná integrace se systémem časových slotů pro nakládku a vykládku kontejnerů a s parkovištěm související samoobslužný kiosek pro řidiče. Obě tyto funkce řeší problémy s omezeným počtem parkovacích míst a s frontami na přístupových cestách, které jsou pro mnohé terminály aktuální.

Podobně jako jiné projekty i implementace ve Sławkowě přinesla užitečné zkušenosti pro další vývoj systému, a to jak z hlediska komunikace se systémy třetích stran, tak z pohledu rozvoje dalších funkcí.