DATOVÝ SKLAD - pro vyhodnocování, statistiky a grafy

                                                                                                         

Systém DATOVÝ SKLAD slouží jako účinný a pohotový nástroj pro různé pohledy na provozní data pořízená v našich logistických systémech. Jeho výhodou je možnost zobrazení dat od rozčlenění na jednotlivé položky či případy až po sumarizaci za firmu v různých dynamických tabulkových pohledech a názorných grafech.

Data do DATOVÉHO SKLADU lze čerpat z různých provozních i archivních databází, primárně z informačních systémů společnosti CID International, a. s. a sekundárně i z jiných, např. ekonomických systémů.

Takto vytvořené tabulky a grafy budou v každé firmě velkým přínosem pro vedení společnosti při operativním i strategickém rozhodování a to jak pro management a controlling společnosti, tak i pro její obchod a marketing.

Vlastnosti

  • Rychlost poskytování požadovaných informací
  • Nemá dopady na provozní IS
  • Exporty dat do jiných prostředí, např. xls, txt, pdf atd.
  • Data lze čerpat z databází vlastních provozních i archivních a cizích
  • Pohledy na data lze měnit nastavením filtrů a změnou hierarchie dimenzí
  • Možnost provádění kontroly až na úrovni zdrojových dat
  • více informací v přiloženém prospektu

Systémové požadavky

Požadavky na server a pracovní stanice se odvozují od počtu uživatelů a požadavků na aplikaci. Návrh konfigurace připravujeme na vyžádání.

Produkt DATOVÝ SKLAD prošel sérií mnoha testů u společnosti Microsoft. Úspěšným absolvováním těchto testů splnil požadavky v procesu certifikace a získal tak právo používat logo „Compatible with Windows 7“. Certifikát dokládá, že testovaný produkt bezvýhradně vyhovuje všem technologickým standardům pro korektní, bezpečný a bezproblémový chod na nejnovějším operačním systému Microsoft Windows7.Soubory ke stažení