Distribuce cisternami klade specifické nároky na IS

Stejně jako se svět točí stále rychleji a všechny vzdálenosti se v něm pomyslně zkracují, roste každoročně význam i intenzita silniční kamionové dopravy. Ať už vyrazíte autem do práce, na nákup, nebo na dovolenou, hustota provozu na silnicích tuto skutečnost jen potvrzuje. Jistě mi dáte za pravdu, že jedněmi z nejzajímavějších exemplářů mezi nákladními vozidly, se kterými se na silnici běžně setkáme, jsou nablýskané cisterny. Není výjimkou, že přitahují zrak laiků i odborníků a zejména nezasvěcení často přemýšlejí, co útroby cisterny skrývají. Taková přeprava ale není žádným peříčkem a nejen realizace, ale i samotná příprava a organizace přináší celou řadu úskalí.

Co je toho příčinou? Především se o to zasloužil specifický druh zboží, který je v cisternách přepravován. Mohou to být pohonné hmoty a topné či technické oleje, asfalty a pryskyřice, zkapalněné plyny, sypké materiály (vápno, cement, popílek), potraviny (rostlinné oleje, mléko, mouka, škrob), ale třeba i syrové vaječné žloutky. Pro téměř každý z těchto druhů zboží existují rozdílné režimy přepravy a manipulace a zároveň jsou pro ně vyhrazeny konkrétní druhy cisteren, ale i druhy specifických přídavných zařízení.

Cisterny se navzájem liší svým objemem i počtem přepravních komor. V jednotlivých komorách se mohou navíc nacházet přepážky. K vybavení cisteren patří mezi jiným i vrchní či spodní plnění, malovýdej i velkovýdej s různým dosahem, volná výpusť, bakteriologické filtry, počítadla, čerpadla, chlazení, nebo naopak zahřívání, připojovací armatury nebo přepravní ramena a řada dalších komponent.

Specifika spojená s přepravou cisternovými vozy pak samozřejmě v nezmenšeném měřítku platí také pro řidiče. Na jejich bedra jsou častokrát kladeny mnohem vyšší nároky, než na řidiče běžných trucků. Je to dáno jak jízdními vlastnostmi cisternového návěsu, ve kterém se během přepravy může přelévat přepravovaná kapalina, tak zároveň rozsahem hrozících následků v případě nehody. Rozdíl v chování soupravy při plně naložené a při prázdné cisterně, například při průjezdu zatáčkou, je zřetelný a ještě se umocní, je-li náklad v průběhu trasy postupně nerovnoměrně stáčen. Právě dobrým naplánováním rozložení nákladu po celou dobu přepravy je možné stabilitu soupravy ve velké míře ovlivnit. Cisternu je možno převrhnout již při rychlosti 50 km/h a nehoda cisterny s nebezpečným nákladem, jakým jsou kupříkladu pohonné hmoty, znamená potenciální nebezpečí požáru, výbuchu, nebo vážného poškození životního prostředí, jehož sanace se může vyšplhat do miliónů.

Hovoříme-li o specifických nárocích, které cisternová přeprava klade na vozidla, řidiče i pracovníky dispečinku, je nabíledni otázka, jaká další oblast činnosti je těmito specifiky zasažena. A odpovědí je bezesporu softwarové zázemí. Stejně jako tomu je v mnoha jiných případech, i zde sehrává svou klíčovou roli zvolený informační systém. Ten, není-li připraven kvalitně podpořit procesy takovéhoto dopravce, může zcela zhatit i tu nejlepší přípravu, vnést potíže a disharmonii i do jinak bezvadně fungujícího dispečinku.

Své o těchto specifických procesech ví i společnost CID International, a.s., člen skupiny OLTIS Group, která je dodavatelem uživateli oblíbeného informačního systému LORI. Ten je dlouhodobě znám pro své kvality jak na poli běžné silniční dopravy a spedice, ale také pracovníci mnohých společností se zaměřením na cisternovou přepravu mohou potvrdit, že při své každodenní činnosti spoléhají na systém LORI, který jako jeden z mála systémů na našem trhu plně pokrývá celou šíři problematiky spojenou s cisternovou dopravou. A nespoléhají se na něj pouze uživatelé z České republiky, ale také na Slovensku nebo například v Polsku.

Mezi základní vlastnosti patří možnost evidovat zboží v jednotlivých komorách cisternového auta, případně cisternového návěsu nebo vleku, kontrolovat, zda nedochází k přetížení soupravy, přičemž nezbytný je zde výpočet hmotnosti podle hustoty zboží a celkové provozní hmotnosti soupravy, nebo kupříkladu možnost evidovat nestočené zbytky zboží v jednotlivých komorách. Systém zde nezbytně též avizuje, jaké zboží se v cisterně či komoře vezlo při předchozí přepravě, aby nedošlo k případné kontaminaci nového zboží, nebo pouze k využití nevhodného prostředku či zbytečnému čištění. V případě přepravy pohonných hmot je pak zajištěno vedení počtu litrů na nakládce a vykládce jak skutečných, tak evidovaných při 15 °C. K dispozici je též možnost rozkládat objednávky velkého objemu na více vozidel a naprostou samozřejmostí je práce s ceníky a automatický výpočet ceny.

Klíčovou roli v plánovacím procesu a své nezaměnitelné místo v systému LORI zastává grafický nástroj Dispečerská plachta. Ten slouží pracovníkům dispečinku k plánování přeprav a jeho prostřednictvím se práce s informačním systémem mění v přirozenou a intuitivní činnost. Plánování zde probíhá elegantně pouhým přetažením objektů (auto, objednávka, řidiči) do časového plánu za pomoci myši. Obdobně snadno lze reagovat na potřebu provozních změn, kdy lze jednotlivé přepravy jednoduše přemístit z řádku jednoho vozidla na jiné, zboží z cisterny na cisternu, či z komory do komory. Zobrazované informace jsou konfigurovatelné, barvy se mění podle stavu přepravy. K dispozici je nejen celá řada filtrů, ale též informace, není-li daný prostředek k dispozici (je v opravě, nebo například v depozitu.

Pokud se ještě na okamžik pozastavíme u přepravy pohonných hmot, je celé řešení doplněno například o speciální webové rozhraní, jehož prostřednictvím mohou i pracovníci čerpací stanice sledovat, kdy k nim dorazí vozidlo na vykládku, nebo o rozhraní na rafinérie, jehož pomocí jsou vyměňovány objednávky, uskutečňovány rezervace a přenášeny informace o nakládkách.

Kooperace s GPS jednotkami a terminály ve vozidlech pak celé řešení doplní o interaktivní komunikaci mezi řidičem a dispečinkem, pohodlné a přesné plánování trasy, kontrolu nad činností řidičů a v neposlední řadě též automatický přenos elektronické Stazky.

Pokud je v běžném procesu nutné správně zvolit softwarové řešení, které nám pomůže dosáhnout co nejlepší podpory našich činností a usnadní dosažení potřebných výsledků, pak to u specifických oblastí, jakou bezesporu cisternová přeprava je, platí dvojnásob.

David Mareček

CID International