Ing. Vlastimil Boško

  • Vedoucí realizačního týmu pro oblast TMS a IS CARGI
  • vbosko@cid.cz