Instalace

Součástí plnění smluvních podmínek je i instalace informačního systému ve Vaší firmě. Instalace zahrnuje naplnění číselníků, nastavení databází pro způsob práce ve Vaší firmě, připojení Vámi vybraných výstupních sestav, přiřazení přístupových práv uživatelům, nastavení síťového prostředí, komunikace s okolními systémy, externím hardware apod.

Číselníky a databáze (např. firmy, kontakty) používané doposud ve Vaší firmě převedeme do námi instalovaného informačního systému bez nutnosti ručního přepisování.