Integrovaný systém řízení (ISŘ)

V roce 2005 získala společnost CID International svůj první certifikát ISO 9001:2001. Při auditu v roce 2007 pak byly obhájeny certifikáty tří systémů řízení, které jsou zavedeny jako integrovaný systém řízení splňující požadavky mezinárodních norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001, ČSN ISO 10006. V roce 2019 tyto certifikáty společnost úspěšně obhájila.

Audity všech zmíněných norem pravidelně provádí společnost CQS. Rozsah certifikace zahrnuje procesy spadající do oblasti vývoje softwaru a poskytování služeb v oblasti informačních technologií.

Politika ISŘ

Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti informačních technologií pro dopravu a logistiku, se zaměřením na nejrozsáhlejší projekty navrhované na míru podle specifikací uživatele. Mezi naše zákazníky a partnery patří nejvýznamnější dopravci, manažeři dopravní infrastruktury i výrobní podniky, v České republice i v zahraničí (především na Slovensku a v Polsku).
Naším záměrem je trvale provozovat a dále efektivně zlepšovat zavedený integrovaný systém řízení, který je nastaven v souladu s požadavky a doporučeními mezinárodních norem ČSN EN ISO 9001 (QMS = systém řízení kvality), ČSN EN ISO 14001 (EMS = systém řízení působení na životní prostředí a jeho ochranu), ČSN ISO/IEC 27001 (ISMS = systém řízení bezpečnosti informací) a ČSN ISO 10006 (PQM = systém řízení kvality projektů).
Níže formulovaná politika integrovaného systému řízení spojuje dílčí politiky jednotlivých částí ISŘ. Ve všech částech ISŘ klademe důraz na dodržování platné legislativy, v ISMS také na požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). V EMS pak také zejména na nakládání s odpady, úsporu papíru a úsporu energií.

Formulace politiky ISŘ

V souladu s výše uvedeným záměrem vyhlašuje společnost dále popsanou politiku integrovaného systému řízení.

Při realizaci záměrů se budeme soustřeďovat na plnění následujících principů:

  1. kvalitní péče o zdroje, kvalitní podpůrné procesy,
  2. vysoká kvalita poskytovaných služeb,
  3. shoda se smluvními požadavky zákazníků z hlediska plnění definovaných SLA,
  4. sledování nově zaváděných produktů,
  5. aplikace metodiky projektového řízení,
  6. zapojení do trendů směřujících k ochraně životního prostředí,
  7. bezpečná práce s informacemi, ochrana osobních údajů
  8. zajištění dostupnosti informací současně s jejich ochranou,
  9. eliminace rizik v dostupnosti poskytovaných služeb a bezpečnosti informací.