KONTI - systém pro kontejnerové překladiště

 

IS KONTI slouží k řízení kontejnerového překladiště.    

Momentálně je jedním z nejvyspělejších řešení pro kontejnerové překladiště v České republice.

Společnost CID International, a.s. se dlouhodobě zabývá vývojem informačních systémů v oblasti logistiky. Získané know-how je promítnuto i do informačního systému KONTI, pro řízení kontejnerových překladišť. Využití Microsoft.NET technologií a modulární architektury systému jsou zárukou vysoké variabilnosti tohoto systému, který dokáže růst s Vaší firmou.

Otevřenost systému umožňuje propojení na doposud používané nezávislé systémy, ale i na systémy partnerů a zákazníků. To znamená například, že pokud je Vaše společnost spokojena se zavedeným účetním systémem nebo si vybrala nový účetní systém, propojíme se na tento systém.

Vlastnosti

 • Jednoduché nastavení parametrů překladiště
 • Vedení kontejnerových karet.
 • Uživatelsky definovatelné sazebníky
 • Evidence avíz o vykládce a příjemek
 • Automatické i manuální obsazování pozic na překladišti
 • Evidence příkazů k vyskladnění a výdejek
 • Automatické vyskladňování metodou FIFO, LIFO apod.
 • Tvorba inventur včetně plovoucích
 • Automatické kalkulace příjmů
 • Přesuny kontejnerů po překladišti
 • Evidence škod
 • Dynamické WWW stránky pro zákazníky
 • Technologie čárových kódů
 • Propojení na jiné vnitrofiremní systémy
 • Propojení na systémy zákazníků
 • Uživatelsky nastavitelné menu
 • Bezpečnost zajištěná přístupovými hesly
 • Pružná modulární architektura
 • Jazykové mutace 
 • Více informací v přiloženém prospektu

Systémové požadavky

Požadavky na server a pracovní stanice se odvozují od počtu uživatelů a požadavků na aplikaci. Návrh konfigurace připravujeme na vyžádání.