LOGI - systém pro logistické sklady

 

Informační systém LOGI  slouží k řízení skladů.     

Momentálně je jedním z nejsofistikovanějších řešení pro logistické sklady. Jeho přednosti oceníte zejména pokud skladujete zboží pro více klientů, zároveň provádíte i velké množství skladových operací.

Společnost CID International, a.s. se dlouhodobě zabývá vývojem informačních systémů v oblasti logistiky. Získané know-how je promítnuto i do informačního systému LOGI, původně vyvíjeného pro skladování a manipulaci se zbožím v logistických centrech. Dnes je připraven i pro použití v klasických výrobních či obchodních skladech.

Využití Microsoft .NET technologií a modulární architektura systému jsou zárukou vysoké variabilnosti tohoto systému, který dokáže růst s Vaší firmou.

Otevřenost systému umožňuje propojení na doposud používané nezávislé systémy, ale i na systémy partnerů a zákazníků. To znamená například, že pokud je Vaše společnost spokojena se zavedeným účetním systémem nebo si vybrala nový účetní systém, propojíme se na tento systém.

V případě, že budete pořizovat nový účetní systém, jsme připraveni Vám nabídnout účetní systém Vision32 společnosti Vision Praha s.r.o.. Tato společnost je naším dlouhodobým partnerem, se kterým máme vytvořené a v praxi ověřené komplexní řešení.

Vlastnosti

 • Jednoduché nastavení parametrů skladu
 • Vedení skladových karet
 • Uživatelsky definovatelné sazebníky
 • Evidence avíz o vykládce a příjemek
 • Automatické i manuální obsazování pozic ve skladu
 • Evidence příkazů k vyskladnění a výdejek
 • Automatické vyskladňování metodou FIFO, LIFO apod.
 • Tvorba inventur včetně plovoucích
 • Automatické kalkulace příjmů
 • Přesuny zboží po skladu
 • Kompletace zboží na výdeji
 • Evidence škod
 • Dynamické WWW stránky pro zákazníky
 • Technologie čárových kódů
 • Propojení na jiné vnitrofiremní systémy
 • Propojení na systémy zákazníků
 • Uživatelsky nastavitelné menu
 • Bezpečnost zajištěná přístupovými hesly
 • Pružná modulární architektura
 • Jazykové mutace 
 • Více informací v prospektu - viz níže.

Systémové požadavky

Požadavky na server a pracovní stanice se odvozují od počtu uživatelů a požadavků na aplikaci. Návrh konfigurace připravujeme na vyžádání.