Poradenství a odborné analýzy

Před zavedením nového systému obvykle provádíme implementační studii, jejímž výsledkem je podrobný návrh řešení informačního systému ve Vaší firmě, výběr odpovídajícího hardware a software, návrh budoucí technologie práce na jednotlivých pracovištích, harmonogram postupu prací a podrobná cenová nabídka.

Zpracování implementační studie vede k zefektivnění nasazování systému ve Vaší firmě. Dále Vám může pomoci lépe nastavit organizaci práce, spolu s Vašimi zaměstnanci nalezneme optimální uživatelský komfort pro práci s aplikací, zajišťující maximální efektivitu jejich práce.