SANTA-TRANS (člen skupiny Kofola) nově řídí dopravu pomocí systému LORI

Společnost SANTA-TRANS se od svého vzniku zabývá zajišťováním mezinárodní a vnitrostátní dopravy vlastním vozovým parkem. Všechna vozidla jsou vybavena satelitním systémem, který umožňuje online sledování polohy vozidel v reálném čase. Díky tomu je dosaženo vysoké efektivity a hospodárnosti využití vozidel.

V polovině roku 2016 stála společnost před problematikou výběru vhodného informačního systému pro řízení dopravy, který by dokázal uživatelům nejen poskytovat správné a včasné informace, které jsou potřebné pro operativní rozhodování, ale zejména pomoci efektivně řídit veškeré dopravní činnosti a současně reagovat na specifické požadavky společnosti a jejich zákazníků. Na základě vypsaného výběrového řízení byl zvolen informační systém LORI, jehož producentem je společnost CID International, a.s., která patří již více než 20 let k předním dodavatelům IT řešení pro oblast dopravy, spedice a skladování na českém trhu. Předností zvoleného systému LORI je zejména komplexnost funkcí pokrývajících veškeré operace od elektronického pořízení objednávek a plánování přeprav pomocí plně grafické dispečerské plachty, přes propojení na GPS systémy a elektronický záznam o provozu vozidla (staz), až po možnost vyhodnocování jednotlivých dat v datovém skladu (statistiky, přehledy).

Implementaci systému předcházela detailní analýza všech procesů. Vzhledem k rozsáhlým zkušenostem dodavatele s implementací podobných projektů proběhl projekt bez větších komplikací a díky profesionálnímu přístupu společnosti SANTA-TRANS se podařilo rozjet plnohodnotné plánování dopravy již v lednu 2017. Nyní probíhá nasazení dodatečných úprav systému. Úspěšné nasazení moderního systému od společnosti CID International, a.s., umožní společnosti SANTA-TRANS i nadále poskytovat vysokou úroveň svých služeb.