Školení

Samozřejmostí je vyškolení pracovníků Vaší firmy z obsluhy programu a nové technologie práce. Rozsah a harmonogram školení sestavíme podle Vašich požadavků a potřeb.

Obvyklá délka školení bývá v rozsahu dvou až tří dnů konaném na Vašem pracovišti a na nově nainstalovaném systému. Školení zajistíme i o víkendech. Při zahájení provozu nového systému nabízíme účast našeho pracovníka ve Vaší firmě.

V průběhu provozu systému jsme připraveni provádět další kondiční školení zejména při zavádění nových technologií v rámci rozvoje Vašeho systému.