SmartCargo používá informační systémy od CID International

Společnost SmartCargo s.r.o. byla založena v roce 2009 a její hlavní činností je skladování a vnitrostátní a mezinárodní doprava.

Na konci roku 2014 stála společnost SmartCargo s.r.o. před problematikou výběru vhodného informačního systému pro řízení dopravy, který by dokázal uživatelům nejen poskytovat správné a včasné informace potřebné pro operativní rozhodování, ale zejména pomoci efektivně řídit veškeré dopravní činnosti a současně reagovat na specifické požadavky společnosti. Na základě výběrového řízení byl zvolen informační systém LORI, jehož producentem je společnost CID International, a.s., která patří již více než 15 let k předním dodavatelům IT řešení pro oblast dopravy, spedice a skladování na českém trhu.

Předností zvoleného systému LORI je zejména komplexnost funkcí pokrývajících veškeré operace od elektronického pořízení objednávek a plánování přeprav pomocí plně grafické dispečerské plachty, přes propojení na GPS systémy a elektronický záznam o provozu vozidla (stas), až po možnost vyhodnocování v datovém skladu (statistiky, přehledy).

Nasazení základní verze systému zde proběhlo ve zkráceném termínu jednoho měsíce od podpisu smlouvy. Příprava zakázkových úprav systému v současnosti probíhá dle předem připraveného harmonogramu.

Implementaci systému předcházela detailní analýza všech procesů. Díky rozsáhlým zkušenostem dodavatele s implementací podobných projektů probíhá projekt dle očekávání a vzhledem k profesionálnímu přístupu i ze strany společnosti SmartCargo s.r.o. lze předpokládat brzké zahájení rutinního užívání všech požadovaných součástí řešení. Úspěšné nasazení moderního systému od společnosti CID International, a.s., umožní firmě SmartCargo s.r.o. udržet i nadále vysokou úroveň poskytovaných služeb.