Výzkum a inovace

Běžící projekty

Projekt Dispečink pro železniční dopravce  je spolufinancován Evropskou unií

Cíl projektu: Vývoj informačního systému pro plánování, sledování a vyhodnocování vlakové dopravy
Termín realizace: 1.9.2015 – 31.7.2018

 

Projekt E! 9172 MONET

Název projektu:  Centrální systém pro sledování a vyhodnocování pohybu dopravních prostředků

Termín řešení:  2015 – 2017

 

Projekt E! 7619 TABLOG

Název projektu:  Využití mobilních zařízení typu tablet a smartphone pro sběr, zpracování dat a operativní řízení procesů v dopravních, spedičních a logistických firmách
Termín řešení:  2014 – 2017

 

Projekt E! 11214 EPLOS

Název projektu:  Evropský portál logistických služeb
Termín řešení:  2017 – 2020