LOGI

System informatyczny LOGI przeznaczony jest dla magazynów złożonych, o bardzo dużej ilości towarów, oraz dużej ilości operacji magazynowych. W magazynach logistycznych pozwala między innymi na równoczesne zarządzanie towarem wielu Klientów końcowych, we wspólnych zasobach magazynowych.

System informatyczny LOGI jest wybudowany na bardzo sprawnej bazie danych MS SQL Server, która potrafi bezpiecznie pracować z dużą ilością danych. Dzięki jego wprowadzeniu uzyskacie systematyczną kontrolę nad wszelkimi działaniami w Waszych magazynach. Będziecie w stanie oceniać własnych pracowników, analizować zamówienia Klientów, kalkulować automatycznie i fakturować za świadczone usługi. Identyfikacja towaru jest możliwa przy pomocy ON-LINE lub OFF-LINE czytników kreskowych, które sami potrafimy zaprogramować wg potrzeb Klienta.

Moduły systemu

  • Jądro systemu – filtry, druki, mutacje językowe
  • Baza danych – oddziały, firmy, magazynierzy
  • Magazyn – zlecenie przyjęcia/wydania towaru, WZ, inwentaryzacja
  • Serwisy – pobranie, opakowania zwrotne, obieg dokumentów
  • Handel – Tabele stawek, kalkulacje
  • Ekonomika – bank & tabela kursów, faktury przyjęte i wydane, nakazy płatnicze
  • WWW portal – zlecenie przyjęcia/wydania towaru, stan towaru w magazynie
  • Czytniki kodów kreskowych

Wymagania systemowe

Wymagania dotyczące serwera i stanowisk pracy zależą od liczby użytkowników i cech aplikacji. Propozycję konfiguracji przygotowujemy na zamówienie.